Oppslagstavle for Asperud

 • Prosjekt rehabilitering av rekkehusene er startet

  Publisert 12. feb. 2020

  Byggekomiteen i styret, som består av: Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen, har i lenger tid arbeidet med hvem som skal ha bygge- og prosjektledelsen for rehabiliterigs-prosjektet av rekkehusene.

  Det er blitt innhentet priser og gjennomført flere møter leverandører og valget falt til slutt USBL prosjekt.

  Oppstartsmøte ble gjennomført på Aspen onsdag 5. februar.
  Prosjektet vil gå i faser.

  Fase 1, med vurderinger og valg av løsninger, så skal det utarbeides en beskrivelse og tilbudsinnhenting. Det skal utarbeides SHA plan og miljøsaneringsrapport etc.

  Fase 2 blir det evaluering av tilbud og kontrahering.

  Fase 3, Gjennomføring.

  Når det blir oppstart og byggetid er det vanskelig å si noe konkret om enda, entreprenør skal velges og kontraheres, kapasitet vil også være avgjørende for dette. Styret vil orientere etter hvert den som plan foreligger. Men det er en målsetting om å komme i gang i løpet av ettersommeren - høsten.

  Flere av dere har allerede registrert at det har vært befaringer for rekkehusene, det kommer til å bli flere befaringer i tiden som kommer. Flere av dere vil også komme til å bli kontaktet for å komme inn i leilighetene også å befare loftene.

  Det er mye som skal planlegges og deres som bor i rekkehus kommer til å bli involvert på mange områder. Vi kommer tilbake til det etter hvert.

  På bildet som ligger ved er fra venstre, Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen fra byggekomiteen Asperud, fra USBL Prosjekt, prosjektleder Trond Hagen, byggeleder Halvor Mohagen og avdelingsleder og energirådgiver Lasse Handegård.

  Dette var en første info fra byggekomiteen / styret.
 • Dører og vinduer befaring

  Publisert 23. sep. 2019

  Styret har mottatt meldinger fra beboere om feil eller mangler ved de nye dørene og vinduene.
  Styret har også mottatt spørsmål angående dører og vinduer som ikke er skiftet.
  Vi holder nå på med befaringer hos alle som har sendt oss spørsmål på brev og mail.

  Hvis det er flere av beboerne som har spørsmål og anmerkninger, både når det gjelder nye dører og vinduer, og når det gjelder eldre dører og vinduer, så er det viktig at dere gir beskjed. Særlig gjelder det nye dører og vinduer. Styret samler opp alt som skal gjennomgås og rettes på fra leverandørene og montørene og da er det nødvendig at vi får beskjed fra beboerne.
  Vennligst kontakt styret på asperud.no.
 • Utskifting av dører og vinduer - spørsmål til styret

  Publisert 23. sep. 2019

  Det kommer inn mange spørsmål i forbindelse med skifte av dører og vinduer:

  1. Alle de eldste vinduer (med krok) skal være skiftet.
  En del nyere vinduer som har gått i stykker, eller har råteskader skal også være skiftes.

  2. Mange har spørsmål eller kommentarer til utskiftingen og til eldre dører og vinduer som ikke er skiftet. Se eget oppsalg angående dette.

  3. Vaktmester har fjernet markisene hos en del beboere. Noen av disse markisene var festet feil
  direkte på vinduene. Etter utskiftingen må markisene festes på mur. Alle som har fått fjernet markisene vil bli kontaktet av styret når vurderingen av hvordan saken skal løses er klar.

  4. En del markiser var festes på mur, og her ble kun markisearmen løsnet. Etter utskiftingen skal armene festes igjen med beslag.

  5. De nye dørene inn til leilighetene har sikre låser, de er godkjent av forsikringsselskapet.
  Navneskilt må ikke spikres fast på de nye dørene, da blir dørene ikke brannsikker lenger. Navneskilter må limes på dørene.

  6. Inngangsdørene til blokkene er skiftet. Nå skal alle dørpumpene og låsene virke ganske bra. Styret har bedt om tilbud for å få skiftet alle låsene. Da vi dørene låse bedre.

  7. De nye dørene er av metall, og dørpumpene kan ikke frakobles. Mange ønsker å holde ytterdøren åpen for å bære inn store gjenstander. Det er viktig at dere ikke bruker steiner og andre harde saker får å holde døren åpen.

  8. De nye balkongdørene er uten sprosser. Ved tidligere utskiftinger har det vært satt inn dører
  med sprosser og dører uten sprosser, så det har ikke vært like dører i hele borettslaget siden
  utskiftingene startet for mange år siden.

  9. De nye utgangsdørene til hage/uteområdene kan kun åpnes og stenges fra innsiden. Styret
  arbeider med å få nye lås på dørene.

 • Asperudposten 2019

  Publisert 25. jun. 2019

  Vedlagt Asperudposten
  2018 og 2019 ligger også lengre ned på oppsalgstavlen.
 • Protokoll fra generalforsamlingen 08. mai 2019. Innkallingen til generalforsamlingen

  Publisert 18. jun. 2019

  Vedlagt ligger innkallingen til generalforsamlingen 08. mai 2019 og protokollen fra generalforsamlingen.
  Inkludert er borettslagets husordensregler og vedtekter.
 • Dør og vindus prosjekt, div. informasjon

  Publisert 06. mai. 2019

  Vedlikehold og kostnader til vedlikehold er en stor utgiftspost for borettslaget, derfor har styret valgt "vedlikeholdsfrie" dører og vinduer ved de senere utskiftinger. Vi har valgt Norskproduserte kvalitetsprodukter fra H-Vinduet, med lang levetid. Det er nok derfor mange borettslag rundt om i landet velger disse produktene. Både leverandør og tredjepart kan dokumentere dette. Se under:

  H-vinduet+ har produsert og levert PVC-vindu til fornøyde kunder som for eksempel borettslag og sameier i 30 år rundt om i hele Norges land, og vinduene står like fine i dag som da de ble satt inn. H-vinduet+ er utviklet og konstruert for norske forhold og for det norske klimaet, og beviset er de mange hundre tusener av vinduer som vi har produsert og levert nå gjennom 30 år.

  Når det gjelder PVC-vinduer, levetid og vedlikehold som det refereres til i teksten under så sier Byggforskserien følgende, merk at dette faktisk er mange år siden og står enda i dag i oppdaterte utgaver, vi nå har ytterligere flere års erfaring i Norge en da dette ble skrevet. Merk også at de skriver en minimums levetid på 30-40 år, allerede etter flere års erfaring nå, vet vi at det er langt lenger.

  «Erfaringer med PVC-vinduer etter ca 20 års bruk i Norge er gode. På grunnlag av denne erfaringen og nordiske forskningsresultater kan man regne med en levetid på min. 30-40 år for lyse PVC-vinduer. Nødvendig vedlikehold i dette tidsrommet begrenser seg til smøring av hengsler, bytting av tettelister, evt. justering av beslag og rengjøring av rammer og karmer utvendig».
  · Kilde: Byggforskserien, Byggdetaljer 553.153, Sending 1

  Det har vært spørsmål rundt såkalte ftalater som er mykgjørere/myknere, kjemikalier som kan ha skadevirkninger på mennesker og dyr. Noen PVC produkter (har blant annet blitt funnet i leker) er tilsatt ftalater. Stive PVC-produkter som for eksempel vinduer er ikke det. H-vinduet+ vinduer og dører er helt fri for ftalater om noen skulle tvile på.det.

  Når det gjelder det økonomiske aspektet så vil PVC vindu være lønnsomme over tid i den forstand at en sparer både tid og penger på vedlikehold. Det finnes rimeligere vindu enn H-vinduet+, både i tre og PVC, men høy kvalitet og lang levetid gjør at livsløpskostnadene blir likevel blir lavere for H-vinduet+.
 • Asperudposten

  Publisert 01. okt. 2018

  Vedlagt ligger borettslagets avis Asperudposten for 2018 og 2019
 • Vedtekter og husordensregler for Asperud Borettslag oppdatert 02. mai 2018

  Publisert 14. mai. 2018

  Vedlagt. Spørsmål kan stilles til styrekontoret på kontaktsiden.
 • Protokoll ordinær generalforsamling 02. mai 2018

  Publisert 14. mai. 2018

  Protokoll en er vedlagt
 • Lading av elbil i Asperud Borettslag

  Publisert 16. apr. 2018

  Vedlagt ligger avtale for lading av elbil og vilkår for å inngå avtalen