Oppslagstavle for Asperud

 • HØSTDUGNAD

  Publisert 03. okt. 2020

  Det blir høstdugnad i Asperud borettslag lørdag 17.10.2020.

  Med vennlig hilsen

  Jan-Erich G. Raastad, ansvarlig felles- og grøntområder

 • Status rehabilitering av trehus.

  Publisert 02. okt. 2020

  Leverandør er valgt, det ble DVS Entreprenør. De har lang og god erfaring med slike arbeider i borettslag. 

  Kontraktsmøte og signering av kontrakt ble gjennomført denne uken.

  Allerede neste uke begynner forberedelser, mannskapsrigg skal bestemmes plassering, lagringsområde  etc. 

  Varighet for prosjektet er til våren 2022. 

   

  Område hvor  arbeidene vil starte er mest sannsynlig i Asperudåsen, for her er alle typer trehus som vi har og vi vil tidlig få avdekket eventuelle utfordringer. I tillegg så er tilkomsten her god. 

   

  Det vil bli avholdt orienteringsmøter før oppstart, disse møtene vil bli pr. Område.

   

  Det vil komme mer info i slutten av uke 41, begynnelsen på uke 42

   

  Hilsen prosjektgruppa, Øyvind, Harry og Tor Atle

 • Åpent styrekontor og kontakt med styret.

  Publisert 29. sep. 2020

  Uke 41 vil åpent styrekontor være torsdag 8 oktober kl. 1800 - 1900.

  For kontakt med styret bruk asperud.no/kontakt, og dere vil få tilbakemelding der, evt. bli kontaktet.

  Har noen behov for assistanse av vaktmester ring CFE vakttelefon 22 62 50 27 / 474 52 504.

 • TREFELLING BYGÅRDSSERVICE. ASPERUD BORETTSLAG. SEPTEMBER/OKTOBER 2020

  Publisert 29. sep. 2020

  Tirsdag 29.09.2020 starter Bygårdsservice med trefelling av et tre utenfor Asperudlia nr. 13. Arbeidet er starten på en rekke trefellinger, især langs rekkehussiden Asperudlia nr. 28 - 48 ned mot jernbanen i tidsrommet 29.09.2020 - 15.10.2020. I tillegg vil det bli kuttet 3 enkeltstående trær i Asperudåsen nr. 3, Asperudtoppen 44 og nedenfor Asperudlia nr. 50 (rotvelt) i samme tidsrom.

  I løpet av dette tidsrommet vil treavfall lagres midlertidig på gressplenen nedenfor Asperudlia nr. 6 og på gressplenen ved svingen mellom Asperudlia nr. 44 og nr. 53. (nedenfor postkassene) for videre transport ut til deponi på Grønmo.

  Arbeidet vil i tillegg til selve kuttingen føre til mye manuell bæring av treavfall ut fra hogstfeltet, især på tre steder:

  På gressplenen mellom Asperudlia nr. 19 og 28, mellom Asperudlia nr. 40 og 41 og på enden av rekkehusene mellom Asperudlia nr. 46 og 47. Det er ikke mulig å bruke kran, da terrenget er ulendt og skråner ned mot jernbanen. Dessuten vil det bli en del bilkjøring/frakt til og fra de midlertidige lagringsplassene.

  Totalt vil det bli felt 21 trær mellom Asperudlia nr. 28 og 48 i tillegg til de 4 enkeltstående trærne nevnt ovenfor.

  Styret ber derfor de berørte beboerne om forståelse for dette arbeidet og vil samtidig nevne at treffellingen er en del av forarbeidet med å gjøre plass til stillaser til kommende prosjekt utskifting av tak og fasader for trehusene/rekkehusene. Sluttdato for arbeidet er som nevnt ovenfor 15.10.2020

  Med vennlig hilsen

  Styret ved ansvarlig for felles- og grøntområder

  Jan-Erich G. Raastad

 • Åpent styrekontor avlyst på grunn av gjennomføring av digital generalforsmaling

  Publisert 10. sep. 2020

  Mandag 14.09.2020 blir det ikke åpent styrekontor.

  Neste åpne styrekontor blir mandag 21.09.2020

 • Informasjon og innkalling til digitalt årsmøte i Asperud Borettslag

  Publisert 01. sep. 2020

  Alle andelseiere skal ha fått utdelt innkalling til årsmøte og informasjonsskriv knyttet til gjennomføringen av dette. Vi legger det også ut her slik at de som ønsker det kan få det digitalt.

  I tillegg til dette legges bruksanvisningen for hvordan man kan delta digitalt (guide fra USBL) for de som trenger bistand til dette. Ta kontakt med oss her dersom du har spørsmål til gjennomføringen eller mangler informasjon.

  Vi er nøye på å følge reglene for smittevern så det er fint om så mange som mulig benytter den digitale løsningen for deltakelse, og at vi holder fysisk oppmøte tilgjengelig for de som trenger dette.

  På forhånd, takk for forståelsen! :)

 • Status prosjekt trehus-rehabilitering pr. 24. august

  Publisert 24. aug. 2020

  Arbeidene med utvelgelse av entreprenør for rehabiliteringsprosjektet nærmer seg siste fase, møter er i gang med aktuelle leverandører for avklaringer. Når disse møtene er gjennomført vil valg av leverandør bli gjort.

  Når valg av leverandør er gjort vil vi komme over i neste fase, planlegging av utførelsen. Eksempler: Når skal arbeidene starte opp og hvor skal vi begynne etc.  

  Stipulert byggetid er antatt 12 – 15 mnd. fra oppstart. Oppstart forventes i løpet av høsten / senhøsten.

  Det er et stort prosjekt og det er 100 boenheter som blir berørt. De 100 boenhetene er både på Toppen i Lia og på Åsen.

  Det er helt sikkert mange som har spørsmål og det vil og sikkert bli mange ønsker. Noe som flere av dere allerede har bukt Lettstyrt for å stille spørsmål om. Vi prøver å svare disse opp jevnlig.

  Når vi vet mer om planer og hvor vi kommer til å starte, vil prosjektgruppa arrangere infomøter. I disse tider må vi sikre at vi følger anbefalinger for smittevern, vi planlegger derfor å gjøre dette pr. område / grupper av hus. Og vi kommer til å gjøre dette ute i bo-området for å ivareta smittevernet.

  Et av hovedprinsippene for rehabiliteringen er LIKHET. Lik fasade, (balkonger, rekkverk, vinduer, dører, gjerder, lys, etc.)

  Som nevnt i forrige info om balkonger, så er det noen som har stor balkong ca. 18 m2, noen har liten balkong ca. 7 m2. For å kunne utvide balkonger må det søkes til Plan og Bygg for godkjenning. Dette er noe som valgt entreprenør skal gjøre. Det vil da bli en søknad pr. bygg ( ikke pr. andel). De som ønsker større balkong må dekke kostnaden med søknad, samt merkostnad for økning av areal et for balkongen.

  Vi har i forespørsel bedt om pris på div, som har vært etterspurt, dette for å få gode priser. Eksempler på mulige tilvalg:

  ·       Loftsluke/stige til kaldloft

  ·       Utvendig stikkontakt ved inngang og ved balkong, inkl. tilkobling jording

  ·       Markiser (kvantumstilbud når en er flere)

  ·       Balkonger

  Dette er bare et forvarsel, vi kommer tilbake med mer info om dette, det vil også bli sendt ut mer informasjon med bestillingsskjema for de aktuelle tilvalgene når prosjektet er startet opp.

  Vi vet at flere av dere venter på oppstart, da dere har dårlige dører, vinduer eller andre «skavanker», og vi har forståelse for dette. Oppstår det en «krise» forsøker vi å finne en midlertidig løsning.  Årsaken til dette er likhetsprinsippet, eksempel: leilighet x skal ha samme dør som naboen.

  Vi oppdaterer info så snart vi har noe nytt å fortelle, og har dere spørsmål, bruk Lettstyrt. 

  Hilsen Prosjektgruppa      

  Øyvind, Harry og Tor Atle                                         

 • Viktig informasjon angående generalforsamlingen 2020

  Publisert 15. jun. 2020

  Generalforsamlingen 17. juni blir utsatt til over sommeren

  På grunn av begrensningene smittevernbestemmelsene gir, har det ikke vært mulig å gjennomføre årets generalforsamling ved fysisk oppmøte. Styret har derfor jobbet med en digital løsning, men det har vært uklarheter rundt kravene for dette. En avklaring av lov- og regelverk knyttet til gjennomføring av digitale generalforsamlinger i borettslag er ventet 24. juni.

  Det vil også sannsynligvis komme oppmykninger av smittevernreglene før ferien, som kan innebære at generalforsamlingen kan gjennomføres ved fysisk oppmøte. Vi kommer tilbake med informasjon til beboerne om ny dato for generalforsamlingen og hvordan den skal gjennomføres, før 1.juli. Inntil videre forlenges det sittende styrets fullmakter. Denne utsettelsen vil ikke påvirke den løpende driften av borettslaget eller vedlikeholdsprosjektene.

  Mvh
  Styret Asperud brl.

  Oslo 15.06.2020
 • Informasjon og status rehabilitering av trehus og rekkehus pr. Juni 2020.

  Publisert 07. jun. 2020

  Dette er det største vedlikeholdsprosjektet i Asperud borettslag sin historie. Arbeidene med kartlegging, spesifisering og beskrivelse av dokumentasjon for tilbudsinnhenting er nå utført. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med valgt leverandør for prosjekt og byggeledelse, USBL Prosjekt.
  Tirsdag 2. juni ble det gjennomført tilbudsbefaring, 4 firmaer deltok på befaringen, de interesserte firmaer har nå frist frem til 23. juni med å levere tilbud.

  En vil derfor i tiden fremover kunne oppleve at deg går personer rundt tre- og rekkehus og gjør undersøkelser.

  Etter at tilbud er mottatt skal de gjennomgås og evalueres, avklaringsmøter gjennomføres før valg av leverandør velges. Målsetting er at dette arbeidet skal være utført til ferien.

  Når det blir oppstart er avhengig flere faktorer, når kan de som velges starte på gjennomføringen.
  Vi håper på at vi kommer i gang i løpet av august / september.
  Hvor lang tid hele prosjektet vil ta er avhengig av valgt leverandørs kapasitet, men det er antydet 10 – 18 mnd.

  Hvilke områder som blir startet med vet vi ikke enda, antall oppstartsområder vil og være avhengig av leverandørs kapasitet.

  Hva er det som skal utføres? (grovt forklart)
  • Tak og takstein skal skiftes på alle trehus, inkludert takhatter, gjennomføringer og renner og beslag
  • Vegger skal fremlektes, ekstra isolasjon, ny vindtetting og ny panel, det er blitt skiftet panel på en del bygg tidligere, spesielt på Asperudtoppen. Disse vil ikke bli skiftet på nytt. All trepanel kommer ferdig grunnet, vil bli ferdig malt etter montasje. Veggene som ikke skal skiftes blir malt på nytt. Alle farger som ca. likt som i dag.
  • Balkonger skal skiftes, det er flere typer og størrelser av balkonger. Kartlegging viser at flere balkonger er utvidet fra opprinnelig størrelse, hvis flere ønsker dette må det sees på i god tid da dette er søknadspliktig arbeid. Viktig at det ikke forsinker arbeidene. Terrasser er den enkelte beboers eget ansvar og vil ikke bli gjort noe med.
  • Ytterdører, terrassedører og vinduer skiftes (ikke de som er skiftet de siste 5 år, samt de som er innsatt av eier i u.etg.)

  Det skal ikke gjennomføres noe innvendig arbeid, bortsett fra:
  • de som ikke har luke med trapp til kaldloft, vil kunne få montert dette.
  • Innvendig listing av dører og vinduer blir av prishensyn, en standard leveranse. De som har profilert listverk, vindusbrett etc. vil kunne få dette remontert om det lar seg gjøre.

  Men, det vi vet er at det er at dere som bor i tre- og rekkehus må begynne å forberede ser på de kommende arbeider.
  Vi kommer nærmere tilbake med informasjon når plan foreligger, men forbredelser kan starte. For leverandører forutsetter for sin pris at de vil få normal god tilkomst til områder hvor det skal utføres arbeider. Dvs.:
  • Vekster og trær som står inntil byggene må tas bort - fjernes før oppstart
  • Private «pryd» gjenstander må demonteres før oppstart
  • Markiser, screen, og persienner (innvendig og utvendig) må demonteres og ivaretas/ lagres. Det vil bli et felles tilbud fra markiseleverandør som alle som planlegger å kjøpe nytt kan benytte seg av.
  • Alle balkonger my ryddes før oppstart.
  • Det vil bli satt opp stillaser rundt de fleste av byggene, og det vil bli mye tråkk av de som arbeider. Blomster – blomsterbed inntil husene bør derfor flyttes før oppstart.

  Er nok mange av dere som vil ha spørsmål med hva som må bort, legg inn melding på asperud.no og vi vil komme å se på det sammen med dere.

  Ny informasjon vil komme når vi har noe nytt å berette.
 • Kameraovervåkingen i borettslaget - rutiner

  Publisert 24. feb. 2020

  Som kjent, har borettslaget etablert kameraovervåking ved borettslagets parkeringsplasser. Dette gjelder ikke langs offentlig vei (Asperudveien).
  Det er kun Politiet som ved begjæring om utlevering kan få materiale. Dette vil de kun gjøre dersom det foreligger en anmeldelse.

  Dersom ditt kjøretøy skulle bli utsatt for skade, må forholdet anmeldes. I anmeldelsen kan man opplyse at Sikkerhetsgruppen AS kan hente ut materiale fra borettslagets kameraovervåking.

  Opptak lagres kun i 7 dager etter krav fra loven, derfor er det viktig at anmeldelse blir gjort raskt når forhold oppdages.

  Styret og kontoret har ingen mulighet eller tillatelse til å hente ut materiale på egenhånd.