Oppslagstavle for Asperud

 • Protokoll fra digital GF 2020

  Publisert 13. okt. 2020

  Protokoll fra årets digitale GF er nå lastet opp i Lettstyrt. Se vedlegg.

 • BESKJÆRING BUSKER HØSTDUGNAD LØRDAG 17.10.2020

  Publisert 13. okt. 2020

  Hei,

  Viser til tidligere oppslag og informasjon om årets høstdugnad kommende lørdag 17.10.2020.

  Det har dessverre vist seg at busker på fellesområdene ved tidligere høstdugnader er blitt kuttet eller klippet helt ned med hekkesakser til stor fortvilelse for noen beboere.

  Busker på fellesområdene skal IKKE KLIPPES HELT NED hvis de ikke er råtne eller helt døde.

  Kun beboere som har kunnskap om beskjæring av busker kan utføre klipping, hvis man er i tvil, så er det bedre å la buskene stå. Elektrisk hekksaks skal ikke benyttes.

  Alle busker rundt søppelskur, opp til felles innganger, ved sittegrupper, boder og ved leke- og grillplasser blir klippet av gartneren vår hvert år. Syrinene på Toppen klippes av gartner.

  Vennligst respekter dette og ha det i bakhodet.

  Husk også korona-reglene og hold avstand på minst en meter. Det blir dessverre ingen serviering på dugnaden. Beboere oppfordres til å ha med egen drikk og spise i stedet.

  Med vennlig hilsen

  Jan-Erich G. Raastad, ansvarlig felles- og grøntområder

 • TREFFELLING ASPERUD BORETTSLAG AVSLUTTET

  Publisert 09. okt. 2020

  Hei,

  Onsdag 07.10.2020 avsluttet Bygårdsservice sitt arbeid med oppryddingen etter trefellingen i uke 40. Alle ønsker om trefellinger som har kommet inn til kontoret er nå blitt lagt inn i en fremtidig plan.

  Med vennlig hilsen

  Jan-Erich G. Raastad, ansvarlig felles- og grøntområder

 • Åpent Styrekontor

  Publisert 09. okt. 2020

  Tid: 18:00 - 19:00

  Uke 42 er styrekontoret åpent mandag 12. oktober, fra kl. 1800 til kl. 1900.

 • HØSTDUGNAD

  Publisert 03. okt. 2020

  Det blir høstdugnad i Asperud borettslag lørdag 17.10.2020.

  Med vennlig hilsen

  Jan-Erich G. Raastad, ansvarlig felles- og grøntområder

 • Status rehabilitering av trehus.

  Publisert 02. okt. 2020

  Leverandør er valgt, det ble DVS Entreprenør. De har lang og god erfaring med slike arbeider i borettslag. 

  Kontraktsmøte og signering av kontrakt ble gjennomført denne uken.

  Allerede neste uke begynner forberedelser, mannskapsrigg skal bestemmes plassering, lagringsområde  etc. 

  Varighet for prosjektet er til våren 2022. 

   

  Område hvor  arbeidene vil starte er mest sannsynlig i Asperudåsen, for her er alle typer trehus som vi har og vi vil tidlig få avdekket eventuelle utfordringer. I tillegg så er tilkomsten her god. 

   

  Det vil bli avholdt orienteringsmøter før oppstart, disse møtene vil bli pr. Område.

   

  Det vil komme mer info i slutten av uke 41, begynnelsen på uke 42

   

  Hilsen prosjektgruppa, Øyvind, Harry og Tor Atle

 • Åpent styrekontor og kontakt med styret.

  Publisert 29. sep. 2020

  Uke 41 vil åpent styrekontor være torsdag 8 oktober kl. 1800 - 1900.

  For kontakt med styret bruk asperud.no/kontakt, og dere vil få tilbakemelding der, evt. bli kontaktet.

  Har noen behov for assistanse av vaktmester ring CFE vakttelefon 22 62 50 27 / 474 52 504.

 • TREFELLING BYGÅRDSSERVICE. ASPERUD BORETTSLAG. SEPTEMBER/OKTOBER 2020

  Publisert 29. sep. 2020

  Tirsdag 29.09.2020 starter Bygårdsservice med trefelling av et tre utenfor Asperudlia nr. 13. Arbeidet er starten på en rekke trefellinger, især langs rekkehussiden Asperudlia nr. 28 - 48 ned mot jernbanen i tidsrommet 29.09.2020 - 15.10.2020. I tillegg vil det bli kuttet 3 enkeltstående trær i Asperudåsen nr. 3, Asperudtoppen 44 og nedenfor Asperudlia nr. 50 (rotvelt) i samme tidsrom.

  I løpet av dette tidsrommet vil treavfall lagres midlertidig på gressplenen nedenfor Asperudlia nr. 6 og på gressplenen ved svingen mellom Asperudlia nr. 44 og nr. 53. (nedenfor postkassene) for videre transport ut til deponi på Grønmo.

  Arbeidet vil i tillegg til selve kuttingen føre til mye manuell bæring av treavfall ut fra hogstfeltet, især på tre steder:

  På gressplenen mellom Asperudlia nr. 19 og 28, mellom Asperudlia nr. 40 og 41 og på enden av rekkehusene mellom Asperudlia nr. 46 og 47. Det er ikke mulig å bruke kran, da terrenget er ulendt og skråner ned mot jernbanen. Dessuten vil det bli en del bilkjøring/frakt til og fra de midlertidige lagringsplassene.

  Totalt vil det bli felt 21 trær mellom Asperudlia nr. 28 og 48 i tillegg til de 4 enkeltstående trærne nevnt ovenfor.

  Styret ber derfor de berørte beboerne om forståelse for dette arbeidet og vil samtidig nevne at treffellingen er en del av forarbeidet med å gjøre plass til stillaser til kommende prosjekt utskifting av tak og fasader for trehusene/rekkehusene. Sluttdato for arbeidet er som nevnt ovenfor 15.10.2020

  Med vennlig hilsen

  Styret ved ansvarlig for felles- og grøntområder

  Jan-Erich G. Raastad

 • Åpent styrekontor avlyst på grunn av gjennomføring av digital generalforsmaling

  Publisert 10. sep. 2020

  Mandag 14.09.2020 blir det ikke åpent styrekontor.

  Neste åpne styrekontor blir mandag 21.09.2020

 • Informasjon og innkalling til digitalt årsmøte i Asperud Borettslag

  Publisert 01. sep. 2020

  Alle andelseiere skal ha fått utdelt innkalling til årsmøte og informasjonsskriv knyttet til gjennomføringen av dette. Vi legger det også ut her slik at de som ønsker det kan få det digitalt.

  I tillegg til dette legges bruksanvisningen for hvordan man kan delta digitalt (guide fra USBL) for de som trenger bistand til dette. Ta kontakt med oss her dersom du har spørsmål til gjennomføringen eller mangler informasjon.

  Vi er nøye på å følge reglene for smittevern så det er fint om så mange som mulig benytter den digitale løsningen for deltakelse, og at vi holder fysisk oppmøte tilgjengelig for de som trenger dette.

  På forhånd, takk for forståelsen! :)