Oppslagstavle for Asperud

 • Bydel Søndre Nordstrand inviterer til cirkusforestilling på Asperud

  Publisert 28. jul. 2020

  Tid: 12:00 - 14:00

  Fredag den 31. juli kl 12:00-14:00 vil Cirkus Xanti ha forestilling på Asperudtoppen. (plassen utenfor butikken). Det blir en kort forestilling og etter forestillingen kan barn og voksne leke og prøve seg som cirkusartister. Vi håper at mange barn kan komme.

  Vi ber samtidig om at dere alle overholder koronareglene.

 • "Åpent styrekontor" stenger i sommerferien.

  Publisert 28. jun. 2020

  Fra og med mandag 29. juni. til og med mandag 3. august er styrekontoret stengt.
  Første åpne styrekontor vil være mandag den 10. august.
  Vennligst kontakt styret på Asperud.no eller ved å legge brev i postkassen.
  Dersom det oppstår situasjoner som krever utrykning, se aktuelle telefonnummer på "praktisk info"
 • Viktig informasjon angående generalforsamlingen 2020

  Publisert 15. jun. 2020

  Generalforsamlingen 17. juni blir utsatt til over sommeren

  På grunn av begrensningene smittevernbestemmelsene gir, har det ikke vært mulig å gjennomføre årets generalforsamling ved fysisk oppmøte. Styret har derfor jobbet med en digital løsning, men det har vært uklarheter rundt kravene for dette. En avklaring av lov- og regelverk knyttet til gjennomføring av digitale generalforsamlinger i borettslag er ventet 24. juni.

  Det vil også sannsynligvis komme oppmykninger av smittevernreglene før ferien, som kan innebære at generalforsamlingen kan gjennomføres ved fysisk oppmøte. Vi kommer tilbake med informasjon til beboerne om ny dato for generalforsamlingen og hvordan den skal gjennomføres, før 1.juli. Inntil videre forlenges det sittende styrets fullmakter. Denne utsettelsen vil ikke påvirke den løpende driften av borettslaget eller vedlikeholdsprosjektene.

  Mvh
  Styret Asperud brl.

  Oslo 15.06.2020
 • Fjernvarmeregnskapet 2020 - sendes ut til alle tidlig neste uke

  Publisert 28. mai. 2020

  På mandag 1. juni vil vi begynne å få ut fjernvarmeregnskapet for 2020 til alle andelseiere i borettslaget. Det ligger ved ett informasjonsskriv som vi ber alle lese nøye.
  Dersom dette ikke er mottatt i postkassen senest torsdag kveld, kontakt styret.
 • Informasjon og status rehabilitering av trehus og rekkehus pr. Juni 2020.

  Publisert 07. jun. 2020

  Dette er det største vedlikeholdsprosjektet i Asperud borettslag sin historie. Arbeidene med kartlegging, spesifisering og beskrivelse av dokumentasjon for tilbudsinnhenting er nå utført. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med valgt leverandør for prosjekt og byggeledelse, USBL Prosjekt.
  Tirsdag 2. juni ble det gjennomført tilbudsbefaring, 4 firmaer deltok på befaringen, de interesserte firmaer har nå frist frem til 23. juni med å levere tilbud.

  En vil derfor i tiden fremover kunne oppleve at deg går personer rundt tre- og rekkehus og gjør undersøkelser.

  Etter at tilbud er mottatt skal de gjennomgås og evalueres, avklaringsmøter gjennomføres før valg av leverandør velges. Målsetting er at dette arbeidet skal være utført til ferien.

  Når det blir oppstart er avhengig flere faktorer, når kan de som velges starte på gjennomføringen.
  Vi håper på at vi kommer i gang i løpet av august / september.
  Hvor lang tid hele prosjektet vil ta er avhengig av valgt leverandørs kapasitet, men det er antydet 10 – 18 mnd.

  Hvilke områder som blir startet med vet vi ikke enda, antall oppstartsområder vil og være avhengig av leverandørs kapasitet.

  Hva er det som skal utføres? (grovt forklart)
  • Tak og takstein skal skiftes på alle trehus, inkludert takhatter, gjennomføringer og renner og beslag
  • Vegger skal fremlektes, ekstra isolasjon, ny vindtetting og ny panel, det er blitt skiftet panel på en del bygg tidligere, spesielt på Asperudtoppen. Disse vil ikke bli skiftet på nytt. All trepanel kommer ferdig grunnet, vil bli ferdig malt etter montasje. Veggene som ikke skal skiftes blir malt på nytt. Alle farger som ca. likt som i dag.
  • Balkonger skal skiftes, det er flere typer og størrelser av balkonger. Kartlegging viser at flere balkonger er utvidet fra opprinnelig størrelse, hvis flere ønsker dette må det sees på i god tid da dette er søknadspliktig arbeid. Viktig at det ikke forsinker arbeidene. Terrasser er den enkelte beboers eget ansvar og vil ikke bli gjort noe med.
  • Ytterdører, terrassedører og vinduer skiftes (ikke de som er skiftet de siste 5 år, samt de som er innsatt av eier i u.etg.)

  Det skal ikke gjennomføres noe innvendig arbeid, bortsett fra:
  • de som ikke har luke med trapp til kaldloft, vil kunne få montert dette.
  • Innvendig listing av dører og vinduer blir av prishensyn, en standard leveranse. De som har profilert listverk, vindusbrett etc. vil kunne få dette remontert om det lar seg gjøre.

  Men, det vi vet er at det er at dere som bor i tre- og rekkehus må begynne å forberede ser på de kommende arbeider.
  Vi kommer nærmere tilbake med informasjon når plan foreligger, men forbredelser kan starte. For leverandører forutsetter for sin pris at de vil få normal god tilkomst til områder hvor det skal utføres arbeider. Dvs.:
  • Vekster og trær som står inntil byggene må tas bort - fjernes før oppstart
  • Private «pryd» gjenstander må demonteres før oppstart
  • Markiser, screen, og persienner (innvendig og utvendig) må demonteres og ivaretas/ lagres. Det vil bli et felles tilbud fra markiseleverandør som alle som planlegger å kjøpe nytt kan benytte seg av.
  • Alle balkonger my ryddes før oppstart.
  • Det vil bli satt opp stillaser rundt de fleste av byggene, og det vil bli mye tråkk av de som arbeider. Blomster – blomsterbed inntil husene bør derfor flyttes før oppstart.

  Er nok mange av dere som vil ha spørsmål med hva som må bort, legg inn melding på asperud.no og vi vil komme å se på det sammen med dere.

  Ny informasjon vil komme når vi har noe nytt å berette.
 • Varmeregnskapet for 2019 - oppdatert

  Publisert 03. mai. 2020

  Varmeregnskapet for 2019 skulle vært klart i februar, med tilhørende utsending til beboerne kort tid etter. Dessverre har uforutsette hendelser hos leverandøren og situasjonen rundt COVID-19 påvirket leveranseevnen. Styreleder er i dialog med leverandør for å få dette ut snarest mulig.

  Vi synes dette er kjedelig og krevende etter at vi har hatt problemer med dette i lengre tid. Ved siden av dette jobbes med aktivt med å få på plass en god løsning slik at oppfølging av forbruk og kostnader kan gjøres av den enkelte fortløpende. Denne prosessen har også dessverre latt seg påvirke av situasjonen samfunnet står i - vi håper å kunne presentere noe tidlig på høsten.

  Oppdatering:
  Styret har mottatt varmeregnskapet for 2019 og er igang med forberedelser. Vi forventer at samtlige andelseiere blir informert innen utgangen av uke 21.
 • Det er ledige parkeringsplasser ledige i borettslaget

  Publisert 20. apr. 2020

  Det er ledige parkeringsplasser i borettslaget. Det er ledige plasser ute og inne bak gjerde.
  De som leier flere plasser får kontrakt på leie "midlertidig i et år" dette pga at disse plassene kan sies opp dersom brl kommer i en situasjon hvor det ikke er noen ledige plasser.
  Vennligst ta kontakt på asperud.no og be om en kontrakt på p-plass.
  Priser per måned:
  Uteparkering kr 205,-
  Parkering på taket bak gjerde i Lia og på Toppen kr 274,-
 • Vårdugnad og Skrotinnsamling utsatt inntil videre

  Publisert 26. mar. 2020

  Styret har på bakgrunn av situasjonen valgt å utsette dugnad og skrotinnsamling inntil videre. Vi kommer tilbake med nye datoer når de foreligger - men det er ikke å vente at dette skjer i april, tidligst midten av mai.
 • Bidra til smittebegrensning - om bruk av borettslagets fellesområder

  Publisert 19. mar. 2020

  Kjære beboere og andelseiere. Vi vil gjerne at dere hjelper oss med å sikre at flere ikke er sammen på fellesområdene våre som Asperud Arena og lekeplassene.
  Dette er for å hindre smittespredning.

  Asperud Arena vil stenges inntil videre. Lekeplassene vil merkes med påminnelse om smittebegrensning.
  Ellers henviser vi til de anbefalingene og pålegg som kommer fra myndighetene.

  Tusen takk for at dere hjelper oss med smittebegrensning.
 • Mulig utsettelse av Årsmøte for Asperud Borettslag

  Publisert 15. mar. 2020

  Styret har idag hatt ekstraordinært styremøte med tanke på situasjonen og det kommende årsmøtet i mai. Vi ser at det kan bli behov for å utsette dette, men har ikke besluttet å utsette det enda.

  Fristen for innmelding av saker til årsmøtet vil fortsatt stå til fredag 20. mars. Styret vil ha som mål å få ut innkallingen minst tre uker før årsmøtet slik at alle kan gjøre seg kjent med innholdet.

  Dersom en utsettelse av årsmøtet blir besluttet, vil andelseiere varsles på våre hjemmesider (her) og på SMS.
  Informasjon om konklusjonen og beslutningen vil senest komme søndag 5. april.

  Vi er i en vanskelig tid nå, men vi ser at beboere og andelseiere i borettslaget bidrar til å hjelpe hverandre så mye de kan. Dette er veldig hyggelig, og styret er glad for å se at alle hjelper og tar vare på hverandre så godt de kan.

  Det oppfordres sterkt til å følge de anbefalingene myndigheten gir, og at man holder seg oppdatert med informasjon om pålegg på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, eventuelt andre relevante myndigheter.