Oppslagstavle for Asperud

 • Protokoll fra generalforsamlingen 08. mai 2019. Innkallingen til generalforsamlingen

  Publisert 18. jun. 2019

  Vedlagt ligger innkallingen til generalforsamlingen 08. mai 2019 og protokollen fra generalforsamlingen. Inkludert er borettslagets husordensregler og vedtekter.

 • Åpent styrekontor

  Publisert 16. jun. 2019

  Tid: 17:00 - 18:45

  velkommen inn -

 • Revidert plan for maling av balkonger 18.06. 2019

  Publisert 10. mai. 2019

  Vedlagt ny plan: Asperudåsen, bortsett fra AÅ7 blir helt ferdig i uke 25. Deretter starter maling på Asperudtoppen slik: Uke 26: Oppstart med vask og maling fra lift, AT1 og framsida av AT2. Uke 26: Oppstart med vask og maling fra stillas, AT10, AT11, AT12 (siden mot grøntareal) Se eget varsel i postkassene til AÅ7 og til AT10, AT11 og AT12. Deretter vil AT38, AT39, AT66, AT65 bli malt fra Lift Deretter vil AT12, AT63 og AT2 bli malt fra stillas. Erfaring fra Åsen viser at det ikke lønner seg å varsle for langt fram i tid. Været kan føre til store endringer og forsinkelser i planene. Nytt varsel vil bli sendt ut i slutten av uke 27. Dere som reiser på ferie må rydde balkongene før dere drar. VIKTIG! Balkonggulvene må tørke en uke før bruk. - Alle balkonger må være ryddet og feid. - Vinduer må være lukket om dagen mens arbeidet pågår. - Busker som vokset opp langs stolpe i 1. etasje må klippes slik at det blir plass til å vaske og male. - Private gjerder i 1. etasje vil ikke bli malt. - Møbler og annet i 1. etasje må settes ca 2 meter fra balkongen. - Lamper, pynt, hyller og annet må fjernes fra veggen, ellers vil ikke veggen bli malt. Fastmonterte lamper må pakkes godt inn. - Markiser blir pakket inn i plast. - Skader på betonggulv vil bli utbedret. - Skillevegger med liggende bord vil bli malt, andre ikke. - Skillevegger mellom hagene blir ikke malt nå. - Jernbeslag ved rekkverkene vil bli malt. - Jernbjelker som ikke er malt fra før, vil ikke bli malt. - Stagene over balkongene vil bli malt med epoxymaling. - NB! Vennligst ikke bruk balkongen en uke etter at balkonggulvene er malt. Malingen må ha tid til å herde. Asperudlia: På grunn av at vindusprosjektet har rask fremdrift, er det planene endret slik at Toppen blir malt før Lia. Det betyr at dere il Lia ikke trenger å rydde balkongene før sommerferien.

 • Dører og vinduer - spørsmål og svar.

  Publisert 10. mai. 2019

  Det kommer inn mange spørsmål i forbindelse med skifte av dører og vinduer: 1 - Alle de eldste vinduer (med krok) skal skiftes. 2 - En del nyere vinduer som har gått i stykker. eller har råteskader skal også skiftes. 3 - Dersom du lurer på hva som skal skje i din leilighet. Send mail på Asperud.no. Vi har oversikt over utskifting på TOPPEN klar. 4 - Noen få markiser er skrudd fast i karmen på vindu, vaktmester vil ta kontakt for å få skrudd ned disse markisene. Etter utskiftingen må markisene festes på mur. 5 - Markiser som er festes på mur, her vil kun markisearmen bli løsnet. Etter utskiftingen skal armene festes igjen med beslag. 6- Hvorfor så korte varsler? Vinduene blir kjørt hit i puljer, nøyaktig antall til leilighetene. Det er mye arbeid med en del av vinduene siden vindusåpningene ikke er helt standard. Det betyr at arbeidet lett kan bli forsinket, eller at det går fortere enn antatt. Ifølge kontrakten og budsjett er vi helt avhengig at det ikke blir opphold i fremdriften. 7- Dere er velkommen til å legge nøkler til leiligheten i styrets postkasse. Merk tydelig med navn og adresse. 8- De resterende gamle dørene til leilighetene skal skiftes. Det blir ny lås og dere får utlevert 3 nøkler. De nye dørene har sikre låser, godkjent av forsikringsselskapet. 9- Dere må ikke spikre i de nye dørene, da blir dørene ikke brannsikker lenger. Navneskilter må limes på dørene. 10- Inngangsdørene til blokkene blir skiftet til slutt. 11 - Radiatorer under vinduer skal ikke tas ned. 12 - De nye balkongdørene er uten sprosser. Ved tidligere utskiftinger har det vært satt inn dører med sprosser og dører uten sprosser, så det har ikke vært like dører i hele borettslaget siden utskiftingene startet for mange år siden.

 • Dør og vindus prosjekt, oppdatert fremdriftsplan 8. mai

  Publisert 10. mai. 2019

  Planlagt fremdrift vil kunne endre seg etterhvert som utskiftingen pågår. Plan er oppdatert 8.5. Viktig!! Plan er retningsgivende, alle vil i tillegg bli varslet om konkret oppstart ca. to dager på forhånd.

 • Dør og vindus prosjekt, div. informasjon

  Publisert 06. mai. 2019

  Vedlikehold og kostnader til vedlikehold er en stor utgiftspost for borettslaget, derfor har styret valgt "vedlikeholdsfrie" dører og vinduer ved de senere utskiftinger. Vi har valgt Norskproduserte kvalitetsprodukter fra H-Vinduet, med lang levetid. Det er nok derfor mange borettslag rundt om i landet velger disse produktene. Både leverandør og tredjepart kan dokumentere dette. Se under: H-vinduet+ har produsert og levert PVC-vindu til fornøyde kunder som for eksempel borettslag og sameier i 30 år rundt om i hele Norges land, og vinduene står like fine i dag som da de ble satt inn. H-vinduet+ er utviklet og konstruert for norske forhold og for det norske klimaet, og beviset er de mange hundre tusener av vinduer som vi har produsert og levert nå gjennom 30 år. Når det gjelder PVC-vinduer, levetid og vedlikehold som det refereres til i teksten under så sier Byggforskserien følgende, merk at dette faktisk er mange år siden og står enda i dag i oppdaterte utgaver, vi nå har ytterligere flere års erfaring i Norge en da dette ble skrevet. Merk også at de skriver en minimums levetid på 30-40 år, allerede etter flere års erfaring nå, vet vi at det er langt lenger. «Erfaringer med PVC-vinduer etter ca 20 års bruk i Norge er gode. På grunnlag av denne erfaringen og nordiske forskningsresultater kan man regne med en levetid på min. 30-40 år for lyse PVC-vinduer. Nødvendig vedlikehold i dette tidsrommet begrenser seg til smøring av hengsler, bytting av tettelister, evt. justering av beslag og rengjøring av rammer og karmer utvendig». · Kilde: Byggforskserien, Byggdetaljer 553.153, Sending 1 Det har vært spørsmål rundt såkalte ftalater som er mykgjørere/myknere, kjemikalier som kan ha skadevirkninger på mennesker og dyr. Noen PVC produkter (har blant annet blitt funnet i leker) er tilsatt ftalater. Stive PVC-produkter som for eksempel vinduer er ikke det. H-vinduet+ vinduer og dører er helt fri for ftalater om noen skulle tvile på.det. Når det gjelder det økonomiske aspektet så vil PVC vindu være lønnsomme over tid i den forstand at en sparer både tid og penger på vedlikehold. Det finnes rimeligere vindu enn H-vinduet+, både i tre og PVC, men høy kvalitet og lang levetid gjør at livsløpskostnadene blir likevel blir lavere for H-vinduet+.

 • Oppstart dør og vindus prosjekt i blokker og lavblokker

  Publisert 10. feb. 2019

  Tirsdag 5. januar startet firmaet Plamgren, som er tildelt jobben med utskifting av resterende opprinnelige (gamle) dører og vinduer i blokken og lavblokkene. Det starter ført med en kontroll - kontrolmåling, først Toppen, som startet 5. februar, Åsen starter den 13, februar og Lia den 19. februar. Det er viktig at alle er hjemme på varslet tidspunkt, slik at kontroll kan foretas. Oppstart av utskifting vil bli i samme rekkefølge og oppstart av dette arbeidet blir ca. april og vil pågå utover høsten, ferdig ca. oktober. Nærmere informasjon blir utsendt når oppstart nærmer seg. De som kontroll måler utfører kun dette arbeidet, har dere andre spørsmål vedr. dører og vinduer rettes disse til kontoret på: Asperud.no Det er registret at det er ønske om flere typer lister, dette må den enkelte bekoste og sørge for selv. For når vi innhenter priser blir forespørsel standardisert for å få så gode priser som mulig for et så stort prosjekt som dette. Vil bli fordyrende om de skulle prise alle eventualiteter.

 • Skifte av varmemålere, vær oppmerksom på varsel i postkassene

  Publisert 06. feb. 2019

  Brunata er nå snart ferdig med montering av nye varmemålere i Asperudåsen og Asperudlia. Da mangler bare Asperudtoppen. Skriv blir lagt i postkassene. Det er viktig at dere setter av tid til dette, ellers vil målingen av fjernvarme ikke bli riktig i din leilighet.

 • Viktig informasjon til andelseiere i Asperud borettslag

  Publisert 30. nov. 2018

  Se vedlagt brev. Også sendt ut til alle leiligheter 30.11.2018

 • Rensing av ventilasjonskanalene i blokkene utføres av Kanalrens AS

  Publisert 30. okt. 2018

  Fra neste mandag 5. november starter rensing av ventilasjonskanalene i blokkene. Alle blokk-leilighetene får brev i postkassen der det står dato og klokkeslett for din leilighet. Det er viktig at dere er hjemme eller gir nøkkel til noen som kan slippe inn de som skal arbeide i leilighetene. Se vedlegg for mer informasjon