Oppslagstavle for Asperud

 • Maling av balkonger i sommer, følg med på oppslag på hjemmesiden og på SMS.

  Publisert 15. apr. 2019

  I Asperudposten var planen for maling av balkonger uklar på grunn av at skriften var for dårlig uthevet. Vedlagt ligger ny plan: Asperudåsen: vask starter uke 18 i nr. 38, 39 og 51, deretter fortsetter de fra nr. 27 og nedover gaten. Nærmere varsel vil bli sendt ut etter hvert. Det kan bli forskyvinger på grunn av værforhold. Asperudlia: vask starter uke 22 i nr 6/7 til 1/12, deretter fortsetter de fra nr. 20/89/90 og fortsetter oppover gaten. Nærmere varsel vil bli sendt ut etter hvert. Det kan bli forskyvinger på grunn av værforhold. Asperudtoppen: vask starter i uke 28 i nr 1. Her kan det bli forskyvninger i rekkefølgen pga at man kan trenge stillas enkelte steder. Følgende blokker skal males: 1, 2, 10,11, 12, 38, 39, 65, 66, 63. Nærmere varsel vil bli sendt ut etter hvert. Det kan bli forskyvinger på grunn av værforhold. Vennligst sørg for at balkongen er ryddet og plattinger fjernet. Dersom det er skitt på balkongen som ikke kan spyles ut i nedløpsrøret, må dere feie opp dette. Markiser vil bli pakket inn i plast før maling. Skader på betongen skal utbedres. Skillevegger, som er i henhold til reglene, med liggende bord, vil bli malt. Andre utforminger vil ikke bli malt siden det er beboers ansvar at skilleveggene er utført riktig. Dersom dere ikke ønsker at skilleveggen skal males, sett på en tydelig beskjed.

 • Spørsmål til styret vedrørende vinduer, dører, balkonger ect.

  Publisert 04. mar. 2019

  Styret mottar mange spørsmål fra beboere som vedrører utskifting av vinduer, dører og om maling av balkonger. Spørsmålene gjelder markiser, persienner, materialvalg, maling, lufting, utforming og mere. Styret samler nå sammen spørsmålene og vi vil besvare alle på hjemmesiden, eller ved brev/avis i postkassene. Vi må be dere om å være tålmodige og vente på informasjon. MVH Styret i Asperud borettslag

 • Oppstart dør og vindus prosjekt i blokker og lavblokker

  Publisert 10. feb. 2019

  Tirsdag 5. januar startet firmaet Plamgren, som er tildelt jobben med utskifting av resterende opprinnelige (gamle) dører og vinduer i blokken og lavblokkene. Det starter ført med en kontroll - kontrolmåling, først Toppen, som startet 5. februar, Åsen starter den 13, februar og Lia den 19. februar. Det er viktig at alle er hjemme på varslet tidspunkt, slik at kontroll kan foretas. Oppstart av utskifting vil bli i samme rekkefølge og oppstart av dette arbeidet blir ca. april og vil pågå utover høsten, ferdig ca. oktober. Nærmere informasjon blir utsendt når oppstart nærmer seg. De som kontroll måler utfører kun dette arbeidet, har dere andre spørsmål vedr. dører og vinduer rettes disse til kontoret på: Asperud.no Det er registret at det er ønske om flere typer lister, dette må den enkelte bekoste og sørge for selv. For når vi innhenter priser blir forespørsel standardisert for å få så gode priser som mulig for et så stort prosjekt som dette. Vil bli fordyrende om de skulle prise alle eventualiteter.

 • Skifte av varmemålere, vær oppmerksom på varsel i postkassene

  Publisert 06. feb. 2019

  Brunata er nå snart ferdig med montering av nye varmemålere i Asperudåsen og Asperudlia. Da mangler bare Asperudtoppen. Skriv blir lagt i postkassene. Det er viktig at dere setter av tid til dette, ellers vil målingen av fjernvarme ikke bli riktig i din leilighet.

 • Viktig informasjon til andelseiere i Asperud borettslag

  Publisert 30. nov. 2018

  Se vedlagt brev. Også sendt ut til alle leiligheter 30.11.2018

 • Rensing av ventilasjonskanalene i blokkene utføres av Kanalrens AS

  Publisert 30. okt. 2018

  Fra neste mandag 5. november starter rensing av ventilasjonskanalene i blokkene. Alle blokk-leilighetene får brev i postkassen der det står dato og klokkeslett for din leilighet. Det er viktig at dere er hjemme eller gir nøkkel til noen som kan slippe inn de som skal arbeide i leilighetene. Se vedlegg for mer informasjon

 • Asperudposten

  Publisert 01. okt. 2018

  Vedlagt ligger borettslagets avis Asperudposten for 2018

 • Vedtekter og husordensregler for Asperud Borettslag oppdatert 02. mai 2018

  Publisert 14. mai. 2018

  Vedlagt. Spørsmål kan stilles til styrekontoret på kontaktsiden.

 • Protokoll ordinær generalforsamling 02. mai 2018

  Publisert 14. mai. 2018

  Protokoll en er vedlagt

 • Lading av elbil i Asperud Borettslag

  Publisert 16. apr. 2018

  Vedlagt ligger avtale for lading av elbil og vilkår for å inngå avtalen