Oppslagstavle for Asperud

 • Fjernvarmeregnskapet 2020 - sendes ut til alle tidlig neste uke

  Publisert 28. mai. 2020

  På mandag 1. juni vil vi begynne å få ut fjernvarmeregnskapet for 2020 til alle andelseiere i borettslaget. Det ligger ved ett informasjonsskriv som vi ber alle lese nøye. Dersom dette ikke er mottatt i postkassen senest torsdag kveld, kontakt styret.

 • Varmeregnskapet for 2019 - oppdatert

  Publisert 03. mai. 2020

  Varmeregnskapet for 2019 skulle vært klart i februar, med tilhørende utsending til beboerne kort tid etter. Dessverre har uforutsette hendelser hos leverandøren og situasjonen rundt COVID-19 påvirket leveranseevnen. Styreleder er i dialog med leverandør for å få dette ut snarest mulig. Vi synes dette er kjedelig og krevende etter at vi har hatt problemer med dette i lengre tid. Ved siden av dette jobbes med aktivt med å få på plass en god løsning slik at oppfølging av forbruk og kostnader kan gjøres av den enkelte fortløpende. Denne prosessen har også dessverre latt seg påvirke av situasjonen samfunnet står i - vi håper å kunne presentere noe tidlig på høsten. Oppdatering: Styret har mottatt varmeregnskapet for 2019 og er igang med forberedelser. Vi forventer at samtlige andelseiere blir informert innen utgangen av uke 21.

 • Garasjefeiing

  Publisert 29. apr. 2020

  Garasjefeiing vil pågå følgende dager fra kl 08:00-12:00 Onsdag 06.05. Garasjetaket på Toppen. Torsdag 07.05. Garasjen på Toppen inne Fredag 08.05 Garasjetaket i Lia Mandag 11.05. Garasjen i Lia midterste plan Tirsdag 12.05. Garasjen i Lia nederste plan Bilene kan disse dagene parkeres inne i borettslaget der de ikke er til hinder for annen trafikk. Det er viktig at plassene er ryddet.

 • Generalforsamlingen 2020 er utsatt til 17. juni

  Publisert 27. apr. 2020

  GENERALFORSAMLINGEN UTSATT TIL 17.JUNI 2020 På grunn av regjeringens tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset, kan ikke årets generalforsamling gjennomføres som planlagt 6. mai. Ifølge borettslagets vedtekter §9-2 (1) skal ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Dersom sitasjonen tillater det blir det avholdt generalforsamling i Holmlia kirke, onsdag 17. juni kl 18.30. Styret jobber også med en løsning for alternativt å kunne gjennomføre generalforsamlingen digitalt, dersom regjeringen opprettholder begrensingen på folkeansamlinger. Den endelige beslutningen om hvordan generalforsamlingen skal gjennomføres blir tatt første uka i juni. Vi oppfordrer alle til å følge med på www.asperud.no, for oppdateringer. Årsmeldingen er ferdigstilt etter planen og blir sendt ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Fristen for å melde inn saker er gått ut. Med hilsen styret i Asperud borettslag Oslo, 21.april 2020

 • Det er ledige parkeringsplasser ledige i borettslaget

  Publisert 20. apr. 2020

  Det er ledige parkeringsplasser i borettslaget. Det er ledige plasser ute og inne bak gjerde. De som leier flere plasser får kontrakt på leie "midlertidig i et år" dette pga at disse plassene kan sies opp dersom brl kommer i en situasjon hvor det ikke er noen ledige plasser. Vennligst ta kontakt på asperud.no og be om en kontrakt på p-plass. Priser per måned: Uteparkering kr 205,- Parkering på taket bak gjerde i Lia og på Toppen kr 274,-

 • Vårdugnad og Skrotinnsamling utsatt inntil videre

  Publisert 26. mar. 2020

  Styret har på bakgrunn av situasjonen valgt å utsette dugnad og skrotinnsamling inntil videre. Vi kommer tilbake med nye datoer når de foreligger - men det er ikke å vente at dette skjer i april, tidligst midten av mai.

 • Bidra til smittebegrensning - om bruk av borettslagets fellesområder

  Publisert 19. mar. 2020

  Kjære beboere og andelseiere. Vi vil gjerne at dere hjelper oss med å sikre at flere ikke er sammen på fellesområdene våre som Asperud Arena og lekeplassene. Dette er for å hindre smittespredning. Asperud Arena vil stenges inntil videre. Lekeplassene vil merkes med påminnelse om smittebegrensning. Ellers henviser vi til de anbefalingene og pålegg som kommer fra myndighetene. Tusen takk for at dere hjelper oss med smittebegrensning.

 • Mulig utsettelse av Årsmøte for Asperud Borettslag

  Publisert 15. mar. 2020

  Styret har idag hatt ekstraordinært styremøte med tanke på situasjonen og det kommende årsmøtet i mai. Vi ser at det kan bli behov for å utsette dette, men har ikke besluttet å utsette det enda. Fristen for innmelding av saker til årsmøtet vil fortsatt stå til fredag 20. mars. Styret vil ha som mål å få ut innkallingen minst tre uker før årsmøtet slik at alle kan gjøre seg kjent med innholdet. Dersom en utsettelse av årsmøtet blir besluttet, vil andelseiere varsles på våre hjemmesider (her) og på SMS. Informasjon om konklusjonen og beslutningen vil senest komme søndag 5. april. Vi er i en vanskelig tid nå, men vi ser at beboere og andelseiere i borettslaget bidrar til å hjelpe hverandre så mye de kan. Dette er veldig hyggelig, og styret er glad for å se at alle hjelper og tar vare på hverandre så godt de kan. Det oppfordres sterkt til å følge de anbefalingene myndigheten gir, og at man holder seg oppdatert med informasjon om pålegg på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, eventuelt andre relevante myndigheter.

 • Kameraovervåkingen i borettslaget - rutiner

  Publisert 24. feb. 2020

  Som kjent, har borettslaget etablert kameraovervåking ved borettslagets parkeringsplasser. Dette gjelder ikke langs offentlig vei (Asperudveien). Det er kun Politiet som ved begjæring om utlevering kan få materiale. Dette vil de kun gjøre dersom det foreligger en anmeldelse. Dersom ditt kjøretøy skulle bli utsatt for skade, må forholdet anmeldes. I anmeldelsen kan man opplyse at Sikkerhetsgruppen AS kan hente ut materiale fra borettslagets kameraovervåking. Opptak lagres kun i 7 dager etter krav fra loven, derfor er det viktig at anmeldelse blir gjort raskt når forhold oppdages. Styret og kontoret har ingen mulighet eller tillatelse til å hente ut materiale på egenhånd.

 • Prosjekt rehabilitering av rekkehusene er startet

  Publisert 12. feb. 2020

  Byggekomiteen i styret, som består av: Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen, har i lenger tid arbeidet med hvem som skal ha bygge- og prosjektledelsen for rehabiliterigs-prosjektet av rekkehusene. Det er blitt innhentet priser og gjennomført flere møter leverandører og valget falt til slutt USBL prosjekt. Oppstartsmøte ble gjennomført på Aspen onsdag 5. februar. Prosjektet vil gå i faser. Fase 1, med vurderinger og valg av løsninger, så skal det utarbeides en beskrivelse og tilbudsinnhenting. Det skal utarbeides SHA plan og miljøsaneringsrapport etc. Fase 2 blir det evaluering av tilbud og kontrahering. Fase 3, Gjennomføring. Når det blir oppstart og byggetid er det vanskelig å si noe konkret om enda, entreprenør skal velges og kontraheres, kapasitet vil også være avgjørende for dette. Styret vil orientere etter hvert den som plan foreligger. Men det er en målsetting om å komme i gang i løpet av ettersommeren - høsten. Flere av dere har allerede registrert at det har vært befaringer for rekkehusene, det kommer til å bli flere befaringer i tiden som kommer. Flere av dere vil også komme til å bli kontaktet for å komme inn i leilighetene også å befare loftene. Det er mye som skal planlegges og deres som bor i rekkehus kommer til å bli involvert på mange områder. Vi kommer tilbake til det etter hvert. På bildet som ligger ved er fra venstre, Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen fra byggekomiteen Asperud, fra USBL Prosjekt, prosjektleder Trond Hagen, byggeleder Halvor Mohagen og avdelingsleder og energirådgiver Lasse Handegård. Dette var en første info fra byggekomiteen / styret.