Oppslagstavle for Asperud

 • Styrekontoret er stengt i kveld 30.03.2020

  Publisert 30. mar. 2020

  Vennligst kontakt oss på denne portalen asperud.no, eller ved SMS til telefon 94807303, eller ved å legge brev i postkassen. Mvh Karin Mortensen

 • Vårdugnad og Skrotinnsamling utsatt inntil videre

  Publisert 26. mar. 2020

  Styret har på bakgrunn av situasjonen valgt å utsette dugnad og skrotinnsamling inntil videre. Vi kommer tilbake med nye datoer når de foreligger - men det er ikke å vente at dette skjer i april, tidligst midten av mai.

 • Bidra til smittebegrensning - om bruk av borettslagets fellesområder

  Publisert 19. mar. 2020

  Kjære beboere og andelseiere. Vi vil gjerne at dere hjelper oss med å sikre at flere ikke er sammen på fellesområdene våre som Asperud Arena og lekeplassene. Dette er for å hindre smittespredning. Asperud Arena vil stenges inntil videre. Lekeplassene vil merkes med påminnelse om smittebegrensning. Ellers henviser vi til de anbefalingene og pålegg som kommer fra myndighetene. Tusen takk for at dere hjelper oss med smittebegrensning.

 • Mulig utsettelse av Årsmøte for Asperud Borettslag

  Publisert 15. mar. 2020

  Styret har idag hatt ekstraordinært styremøte med tanke på situasjonen og det kommende årsmøtet i mai. Vi ser at det kan bli behov for å utsette dette, men har ikke besluttet å utsette det enda. Fristen for innmelding av saker til årsmøtet vil fortsatt stå til fredag 20. mars. Styret vil ha som mål å få ut innkallingen minst tre uker før årsmøtet slik at alle kan gjøre seg kjent med innholdet. Dersom en utsettelse av årsmøtet blir besluttet, vil andelseiere varsles på våre hjemmesider (her) og på SMS. Informasjon om konklusjonen og beslutningen vil senest komme søndag 5. april. Vi er i en vanskelig tid nå, men vi ser at beboere og andelseiere i borettslaget bidrar til å hjelpe hverandre så mye de kan. Dette er veldig hyggelig, og styret er glad for å se at alle hjelper og tar vare på hverandre så godt de kan. Det oppfordres sterkt til å følge de anbefalingene myndigheten gir, og at man holder seg oppdatert med informasjon om pålegg på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, eventuelt andre relevante myndigheter. Kontoret blir holdt stengt inntil videre. Henvendelser vil likevel bli behandlet og besvart som normalt. Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med oss via asperud.no eller brev i postkassen utenfor kontoret.

 • Kontoret holder stengt inntil videre

  Publisert 14. mar. 2020

  Kjære beboere. Vi holder kontoret stengt inntil videre med hensyn til den pågående situasjonen. Dersom dere har behov for å komme i kontakt med kontoret eller styret, kan dere sende inn ved hjelp av denne siden eller legge brev i postkassen som vanlig. Vi kommer tilbake med plan for tilgjengelighet på telefon for våre andelseiere i løpet av tirsdag.

 • Kameraovervåkingen i borettslaget - rutiner

  Publisert 24. feb. 2020

  Som kjent, har borettslaget etablert kameraovervåking ved borettslagets parkeringsplasser. Dette gjelder ikke langs offentlig vei (Asperudveien). Det er kun Politiet som ved begjæring om utlevering kan få materiale. Dette vil de kun gjøre dersom det foreligger en anmeldelse. Dersom ditt kjøretøy skulle bli utsatt for skade, må forholdet anmeldes. I anmeldelsen kan man opplyse at Sikkerhetsgruppen AS kan hente ut materiale fra borettslagets kameraovervåking. Opptak lagres kun i 7 dager etter krav fra loven, derfor er det viktig at anmeldelse blir gjort raskt når forhold oppdages. Styret og kontoret har ingen mulighet eller tillatelse til å hente ut materiale på egenhånd.

 • Prosjekt rehabilitering av rekkehusene er startet

  Publisert 12. feb. 2020

  Byggekomiteen i styret, som består av: Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen, har i lenger tid arbeidet med hvem som skal ha bygge- og prosjektledelsen for rehabiliterigs-prosjektet av rekkehusene. Det er blitt innhentet priser og gjennomført flere møter leverandører og valget falt til slutt USBL prosjekt. Oppstartsmøte ble gjennomført på Aspen onsdag 5. februar. Prosjektet vil gå i faser. Fase 1, med vurderinger og valg av løsninger, så skal det utarbeides en beskrivelse og tilbudsinnhenting. Det skal utarbeides SHA plan og miljøsaneringsrapport etc. Fase 2 blir det evaluering av tilbud og kontrahering. Fase 3, Gjennomføring. Når det blir oppstart og byggetid er det vanskelig å si noe konkret om enda, entreprenør skal velges og kontraheres, kapasitet vil også være avgjørende for dette. Styret vil orientere etter hvert den som plan foreligger. Men det er en målsetting om å komme i gang i løpet av ettersommeren - høsten. Flere av dere har allerede registrert at det har vært befaringer for rekkehusene, det kommer til å bli flere befaringer i tiden som kommer. Flere av dere vil også komme til å bli kontaktet for å komme inn i leilighetene også å befare loftene. Det er mye som skal planlegges og deres som bor i rekkehus kommer til å bli involvert på mange områder. Vi kommer tilbake til det etter hvert. På bildet som ligger ved er fra venstre, Tor Atle Gjerde, Harry Amundsen og Øyvind Østingsen fra byggekomiteen Asperud, fra USBL Prosjekt, prosjektleder Trond Hagen, byggeleder Halvor Mohagen og avdelingsleder og energirådgiver Lasse Handegård. Dette var en første info fra byggekomiteen / styret.

 • Dører og vinduer befaring

  Publisert 23. sep. 2019

  Styret har mottatt meldinger fra beboere om feil eller mangler ved de nye dørene og vinduene. Styret har også mottatt spørsmål angående dører og vinduer som ikke er skiftet. Vi holder nå på med befaringer hos alle som har sendt oss spørsmål på brev og mail. Hvis det er flere av beboerne som har spørsmål og anmerkninger, både når det gjelder nye dører og vinduer, og når det gjelder eldre dører og vinduer, så er det viktig at dere gir beskjed. Særlig gjelder det nye dører og vinduer. Styret samler opp alt som skal gjennomgås og rettes på fra leverandørene og montørene og da er det nødvendig at vi får beskjed fra beboerne. Vennligst kontakt styret på asperud.no.

 • Utskifting av dører og vinduer - spørsmål til styret

  Publisert 23. sep. 2019

  Det kommer inn mange spørsmål i forbindelse med skifte av dører og vinduer: 1. Alle de eldste vinduer (med krok) skal være skiftet. En del nyere vinduer som har gått i stykker, eller har råteskader skal også være skiftes. 2. Mange har spørsmål eller kommentarer til utskiftingen og til eldre dører og vinduer som ikke er skiftet. Se eget oppsalg angående dette. 3. Vaktmester har fjernet markisene hos en del beboere. Noen av disse markisene var festet feil direkte på vinduene. Etter utskiftingen må markisene festes på mur. Alle som har fått fjernet markisene vil bli kontaktet av styret når vurderingen av hvordan saken skal løses er klar. 4. En del markiser var festes på mur, og her ble kun markisearmen løsnet. Etter utskiftingen skal armene festes igjen med beslag. 5. De nye dørene inn til leilighetene har sikre låser, de er godkjent av forsikringsselskapet. Navneskilt må ikke spikres fast på de nye dørene, da blir dørene ikke brannsikker lenger. Navneskilter må limes på dørene. 6. Inngangsdørene til blokkene er skiftet. Nå skal alle dørpumpene og låsene virke ganske bra. Styret har bedt om tilbud for å få skiftet alle låsene. Da vi dørene låse bedre. 7. De nye dørene er av metall, og dørpumpene kan ikke frakobles. Mange ønsker å holde ytterdøren åpen for å bære inn store gjenstander. Det er viktig at dere ikke bruker steiner og andre harde saker får å holde døren åpen. 8. De nye balkongdørene er uten sprosser. Ved tidligere utskiftinger har det vært satt inn dører med sprosser og dører uten sprosser, så det har ikke vært like dører i hele borettslaget siden utskiftingene startet for mange år siden. 9. De nye utgangsdørene til hage/uteområdene kan kun åpnes og stenges fra innsiden. Styret arbeider med å få nye lås på dørene.

 • Asperudposten 2019

  Publisert 25. jun. 2019

  Vedlagt Asperudposten 2018 og 2019 ligger også lengre ned på oppsalgstavlen.